HOT LINE 24/7

Protipožární systémy

EPS

Naše společnost Vám prokáže, že vlastní živnostenský list pro montáže EPS, ale i to , že byla dodavatelem nebo přímo výrobcem proškolena na instalaci daného zařízení. Poskytneme záruku nad rámec zákonné dvouleté lhůty. Samozřejmostí je i zajištění servisu a případných oprav.

Na začátku naší spolupráce Vám vypracujeme cenovou nabídku a projekt ZDARMA.

Zkratka EPS označuje počáteční písmena slov "Elektrická požární signalizace", jejímž úkolem je detekce nebezpečí požáru v nejčasnějším stádiu jeho vzniku. Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené nssa různých principech. Ionizační detektory reagují na rychle se rozhořívající požáry charakteristické hořícími částicemi určitých rozměrů. Fotoelektrické reagují na požáry s pomalu doutnajícím ohněm, obdobně jako laserové detektory, které jsou cca 50x citlivější. Termické detektory reagují na zvýšení teploty. Existují také kombinované detektory, které v sobě spojují funkce výše popsaných detektorů. Některé z detektorů umožňují sledování naměřených veličin v čase a tak minimalizují riziko falešných poplachů. Nachází-li se v ohroženém prostoru lidé, je pravděpodobné, že si tito všimnou vznikajícího požáru dříve než jej zaznamenají detektory. Pro případy hlášení vyvolaného lidským zásahem jsou v objektu instalovány tísňové tlačítkové hlásiče požáru. Detektory a hlásiče jsou v závislosti na typu individuálně adresovatelné, což umožňuje přesnou lokalizaci místa, kde došlo ke hlášení z čidla. Pro zpracování takovéhoto hlášení se používají ústředny.

Možnost zapůjčení systému.

Pokud potřebujete zabezpečit svůj majetek nebo stavbu pouze krátkodobě a nechcete investovat do koupi zabezpečovacího nebo kamerového systému, nabízíme Vám nově možnost zapůjčení celého drátového nebo bezdrátového systému. Máte-li zájem o zapůjčení EZS, nebo kamerového systému můžete nás kontaktovat.